Convocatòria

El col·loqui serà presencial. Les conferències s’organitzaran en diferents seccions en funció dels temes i la metodologia. És possible presentar propostes de presentació individual o de panel.

 

Propostes individuals

Cada presentació individual durarà 30 minuts (20 minuts per a la comunicació + 10 per a les preguntes). 

Cada resum de proposta pot arribar a contenir fins a un màxim 300 paraules. El text haurà de ser anònim per tal de poder-lo sotmetre a l’avaluació del comitè científic. Per separat també s’haurà d’enviar una nota biogràfica (màx. 50 paraules). 

El termini per a l’enviament dels resums de comunicacions individual és el 01.03.2022.

 

Propostes de panel

La durada màxima dels panels serà dues hores.

Les propostes  de panel hauran d’incloure una descripció del tema i dels objectius del panel, un resum anònim per cada ponència de màxim 300 paraules i una nota biogràfica dels panelistes de màx. 50 paraules.

El termini per a l’enviament dels resums dels panels és 01.03.2022.

Els idiomes del congrés són alemany, anglès i català.

 

Dates principals

01.04.2022. Ampliació del termini per a la presentació de resums individuals y de panels

 

01.03.2022

Enviament de les propostes individuals i de panel

Les propostes s'hauran d'enviar a marcello.giugliano@unibe.ch

 

30.04.2022

Enviament de la notificació d’acceptació de les propostes

 

01.05. - 10.08.2022

Inscripció