Keynote Speakers

Prof. Dr. Elisenda Bernal

Prof. Dr. Elisenda Bernal

Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge Universitat Pompeu Fabra

Prof. Dr. Ramon Farrés

Prof. Dr. Ramon Farrés

Facultat de Traducció i Interpretació Universitat Autònoma de Barcelona

Prof. Dr. Beatrice Schmid

Prof. Dr. Beatrice Schmid

Fachbereich Iberoromanistik, Departement Sprach- und Literaturwissenschaften, Universität Basel